Dissociatie: Symptomen, Oorzaken en Behandeling

Dissociatie is een complex psychologisch fenomeen dat optreedt wanneer een persoon zich losgekoppeld of losgekoppeld voelt van zichzelf, zijn gedachten, gevoelens, of de werkelijke wereld om hem heen. Het kan variëren van milde, alledaagse ervaringen van dagdromen tot ernstigere en verontrustende vormen, zoals dissociatieve stoornissen. Dit artikel zal dieper ingaan op wat dissociatie is, de symptomen, mogelijke oorzaken en beschikbare behandelingen.

Wat is Dissociatie?

Dissociatie kan zich manifesteren op verschillende manieren, en soms is het een natuurlijke en tijdelijke reactie op stress of trauma. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld dissociëren wanneer ze diep betrokken zijn bij een boek of film, waardoor ze zich tijdelijk afgesloten voelen van de werkelijkheid. Dit wordt vaak als een normale, gezonde vorm van dissociatie beschouwd.

Aan de andere kant kunnen sommige mensen last hebben van ernstige dissociatieve stoornissen, zoals dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), voorheen bekend als meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Bij DIS ervaart een persoon het verlies van contact met zijn identiteit en kan hij verschillende persoonlijkheden ontwikkelen die afwisselend naar voren komen.

Symptomen van Dissociatie

De symptomen van dissociatie kunnen sterk variëren, afhankelijk van de ernst van de dissociatie. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn onder andere:

 1. Depersonalisatie: Het gevoel hebben dat je niet echt in je eigen lichaam aanwezig bent.
 2. Derealisatie: Het gevoel hebben dat de wereld om je heen onwerkelijk of vreemd is.
 3. Geheugenproblemen: Het onvermogen om belangrijke gebeurtenissen of periodes uit je leven te herinneren.
 4. Identiteitsverwarring: Niet zeker weten wie je bent of jezelf in verschillende situaties anders ervaren.

Mogelijke Oorzaken van Dissociatie

Dissociatie kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, waaronder:

 1. Trauma: Ernstige emotionele, fysieke, of seksuele trauma’s kunnen dissociatieve symptomen veroorzaken als een overlevingsmechanisme.
 2. Stress: Intense stress of overweldiging kan tijdelijke dissociatie veroorzaken.
 3. Psychologische aandoeningen: Sommige psychische aandoeningen, zoals DIS en posttraumatische stressstoornis (PTSS), zijn sterk geassocieerd met dissociatieve symptomen.
 4. Drugsmisbruik: Het gebruik van bepaalde drugs, zoals hallucinogene stoffen, kan tijdelijke dissociatie veroorzaken.

Behandeling van Dissociatie

De behandeling van dissociatie hangt af van de ernst en onderliggende oorzaak. Enkele mogelijke behandelingsbenaderingen zijn:

 1. Psychotherapie: Therapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), kan helpen bij het identificeren en aanpakken van traumatische ervaringen.
 2. Medicatie: In sommige gevallen kan medicatie worden voorgeschreven om symptomen zoals angst en depressie te behandelen die vaak gepaard gaan met dissociatie.
 3. Mindfulness en Ontspanningsoefeningen: Het aanleren van ontspanningstechnieken en mindfulness kan helpen bij het beheersen van dissociatieve symptomen.

Conclusie

Dissociatie is een complex psychologisch fenomeen dat variëert van alledaagse ervaringen tot ernstige dissociatieve stoornissen. Het begrijpen van de symptomen, oorzaken en behandelingsopties is cruciaal om mensen te helpen die met dissociatie te maken hebben. Als je of iemand die je kent last heeft van dissociatieve symptomen, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken. Met de juiste behandeling en ondersteuning kunnen mensen leren omgaan met dissociatie en hun kwaliteit van leven verbeteren.

Voor meer informatie en advies, neem contact op met een gekwalificeerde zorgverlener of psycholoog.

Veelgestelde Vragen over Dissociatie

Dissociatie is een complex psychologisch fenomeen dat een breed scala van ervaringen en symptomen kan omvatten. Het begrijpen van dissociatie, de oorzaken en behandelingsopties is van cruciaal belang om mensen te helpen die hiermee te maken hebben. In deze sectie vind je antwoorden op veelgestelde vragen over dissociatie, variërend van de basisdefinitie tot de behandelingsopties. Of je nu nieuwsgierig bent naar dissociatie of iemand kent die er last van heeft, deze veelgestelde vragen bieden inzicht in dit complexe onderwerp. Laten we beginnen met enkele van de meest gestelde vragen en hun antwoorden.

1. Wat is dissociatie?

 • Antwoord: Dissociatie is een psychologisch fenomeen waarbij een persoon zich losgekoppeld voelt van zichzelf, zijn gedachten, gevoelens of de werkelijke wereld om hem heen.

2. Wat zijn de symptomen van dissociatie?

 • Antwoord: Symptomen van dissociatie kunnen onder meer depersonalisatie (gevoel van niet in je eigen lichaam te zijn), derealisatie (gevoel dat de wereld onwerkelijk is), geheugenproblemen en identiteitsverwarring omvatten.

3. Wat veroorzaakt dissociatie?

 • Antwoord: Dissociatie kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, waaronder trauma, stress, psychische aandoeningen en drugsmisbruik.

4. Is dissociatie hetzelfde als schizofrenie?

 • Antwoord: Nee, dissociatie is niet hetzelfde als schizofrenie. Schizofrenie is een aparte psychische aandoening die gepaard gaat met hallucinaties, wanen en stoornissen in het denken. Dissociatie verwijst naar het gevoel van losgekoppeld zijn van de realiteit of jezelf.

5. Zal dissociatie vanzelf overgaan?

 • Antwoord: Milde vormen van dissociatie, zoals dagdromen, kunnen vanzelf overgaan. Ernstige dissociatieve stoornissen vereisen echter vaak professionele behandeling om de symptomen te beheersen en te verminderen.

6. Hoe wordt dissociatie behandeld?

 • Antwoord: Behandelingen voor dissociatie omvatten psychotherapie, medicatie en ontspanningstechnieken. De specifieke behandeling hangt af van de ernst en onderliggende oorzaak van dissociatie.

7. Is dissociatie altijd een teken van een stoornis?

 • Antwoord: Nee, niet alle vormen van dissociatie zijn tekenen van een stoornis. Milde dissociatieve ervaringen kunnen bij veel mensen voorkomen en worden als normaal beschouwd. Alleen wanneer dissociatie ernstig en verstorend wordt, wordt het als een stoornis beschouwd.

8. Kunnen kinderen dissociatieve symptomen ervaren?

 • Antwoord: Ja, kinderen kunnen ook dissociatieve symptomen ervaren, vooral als ze traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Het is belangrijk om deze symptomen bij kinderen serieus te nemen en professionele hulp te zoeken indien nodig.

9. Is er medicatie beschikbaar voor de behandeling van dissociatieve stoornissen?

 • Antwoord: In sommige gevallen kunnen medicijnen worden voorgeschreven om de symptomen van dissociatie, zoals angst en depressie, te behandelen. De keuze voor medicatie wordt bepaald door een zorgverlener en is afhankelijk van de specifieke behoeften van de patiënt.

10. Hoe kan ik iemand helpen die last heeft van dissociatie?

 • Antwoord: Als je iemand kent die last heeft van dissociatieve symptomen, moedig hen dan aan om professionele hulp te zoeken. Wees ondersteunend, begripvol en geduldig, en vermijd oordelen of bagatelliseren van hun ervaringen.

Het is belangrijk op te merken dat dissociatie een complex en gevarieerd fenomeen is, en de antwoorden hierboven bieden slechts een basisinzicht. Als je of iemand die je kent last heeft van dissociatie, is het raadzaam om contact op te nemen met een gekwalificeerde zorgverlener voor een diepgaande evaluatie en behandeling.

Casus: Sarah’s Dissociatieve Ervaringen

Patiënt: Sarah, een 28-jarige vrouw.

Presentatie: Sarah heeft de laatste maanden last van terugkerende episodes waarin ze zichzelf niet herkent of zich volledig afgesloten voelt van de werkelijkheid. Tijdens deze episodes vertoont ze vreemd gedrag, heeft ze geen herinnering aan wat er is gebeurd, en haar vrienden zeggen dat ze anders lijkt te praten en handelen. Ze maakt zich zorgen over deze episodes en zoekt hulp.

Geschiedenis: Sarah onthult dat ze in haar tienerjaren herhaaldelijk is blootgesteld aan huiselijk geweld. Ze ontwikkelde depressie en angst als gevolg van deze traumatische ervaringen. Ze heeft nooit professionele hulp gezocht voor haar emotionele problemen en heeft de neiging om haar gevoelens te onderdrukken. De dissociatieve episodes begonnen na een recente ernstige stressvolle situatie op het werk.

Diagnose: Na grondig onderzoek en gesprekken met Sarah wordt vastgesteld dat ze lijdt aan een dissociatieve stoornis, waarschijnlijk Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS), vanwege haar verlies van tijd en identiteitsverwarring tijdens de episodes.

Behandeling: Sarah wordt doorverwezen naar een gespecialiseerde therapeut die ervaring heeft in het behandelen van dissociatieve stoornissen. De behandeling omvat trauma-geïnformeerde therapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), en mogelijk medicatie om de symptomen van depressie en angst te behandelen.

De casus van Sarah benadrukt het belang van professionele hulp bij dissociatieve stoornissen, vooral wanneer ze zijn geworteld in trauma. Het benaderen van de onderliggende oorzaken en het aanpakken van de symptomen kan patiënten zoals Sarah helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren en herstel te bevorderen.

Plaats een reactie