Herkennen van je gevoel: Is het afkomstig van trauma of intuïtie?

Het identificeren van gevoelens die voortkomen uit trauma en intuïtie kan een uitdaging zijn, vooral wanneer negatieve ervaringen uit het verleden diepe wonden hebben achtergelaten. Deze kunnen worden getriggerd in specifieke situaties, waardoor we vast komen te zitten in herhalende patronen. Aan de andere kant leidt het vertrouwen op intuïtie tot beslissingen die in lijn zijn met ons ware zelf, los van ons verleden. Maar het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen of onze reacties voortkomen uit triggers of intuïtie.

Trauma en Schadelijke Programmering:

Wanneer gevoelens voortkomen uit trauma of schadelijke programmering, zijn er enkele kenmerken die kunnen helpen bij de herkenning:

  • Gevoel van urgentie: Er is een dringende behoefte om onmiddellijk actie te ondernemen of te vluchten voor een onaangename emotie.
  • Emotionele reacties: Stress, angst, onrust en paniek worden geactiveerd door lichamelijke reacties.
  • Triggers: Deze kunnen zeer intens zijn en veel onzekerheid en vragen met zich meebrengen, vaak geworteld in negatieve ervaringen uit het verleden en angst voor de toekomst.

Intuïtie:

Aan de andere kant, kenmerken van intuïtie kunnen zijn:

  • Gevoel van rust en duidelijkheid: Er heerst een kalmte en helderheid achter intuïtieve beslissingen.
  • Objectiviteit: Intuïtie wordt gezien als objectief en staat los van emoties.
  • Diepe zekerheid: Een diepe overtuiging dat de waarheid voortkomt uit ons authentieke zelf.
  • Hier en nu focus: Intuïtie richt zich op het heden en brengt een gevoel van acceptatie met zich mee.

Het onderscheiden van gevoelens die voortkomen uit trauma en intuïtie vereist zelfreflectie, zelfbewustzijn en geduld. Door deze aspecten te begrijpen en te herkennen, kunnen we leren vertrouwen op onze innerlijke kompas en betere beslissingen nemen die bijdragen aan ons welzijn en groei.

Plaats een reactie