Hoe Trauma in Ons Lichaam Wordt Opgeslagen?

Trauma wordt in ons lichaam opgeslagen door verstoringen in ons zenuwstelsel, veroorzaakt door overweldigende gebeurtenissen. Deze verstoringen leiden tot een maladaptieve stressrespons, waarbij ons lichaam constant alert is op mogelijke dreigingen. Dit kan resulteren in een breed scala aan fysieke en psychologische symptomen. Door therapie, zelfzorg en coping-strategieën kunnen we echter genezing bevorderen en een gezonde balans herstellen.

Wat is trauma?

Bovenstaande alinea geeft in het kort antwoord op de vraag hoe trauma in ons lichaam wordt opgeslagen. Echter om de vraag volledig te beantwoorden moeten we eerst definiëren wat trauma is. Trauma kan verschillende vormen aannemen, van duidelijke levensgebeurtenissen tot subtielere ervaringen die ons systeem overbelasten en ons vermogen om te verwerken belemmeren.

Het begrijpen van trauma

Het Echo-model van trauma illustreert hoe traumatische ervaringen door ons leven resoneren. Het begrijpen van trauma begint met het identificeren van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Deze gebeurtenissen kunnen zowel duidelijk zijn, zoals een nadelige ervaring uit de kindertijd, zoals fysiek of seksueel misbruik, maar het kan ook een verborgen gebeurtenis zijn, iets subtielers op dat moment, maar niet noodzakelijk minder impactvol in ons leven.

Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat we als klein kind op een dag thuiskomen van school, een moeilijke tijd hebben gehad en emotioneel gevoelig en kwetsbaar zijn. Wat we nodig hebben is troost en steun, maar wat we krijgen is te horen dat het werk van onze ouders die avond belangrijker is dan onze gevoelens, en vervolgens worden we beloond voor het onderdrukken van onze emoties. Het is een verborgen ervaring die ons leert dat onze gevoelens niet belangrijk zijn.

Trauma en kernemotionele behoeften

Een cruciaal aspect van trauma is de vervulling van onze kernemotionele behoeften, zoals grenzen, veiligheid en liefde. Als deze behoeften niet worden vervuld, kan dit leiden tot een verstoring in ons zenuwstelsel en een maladaptieve stressrespons.

Trauma en het zenuwstelsel

Ons zenuwstelsel streeft naar homeostase, een staat van evenwicht en stabiliteit. Echter, wanneer onze homeostase wordt verstoord door trauma, ervaren we acute en chronische stressreacties die ons vermogen om adequaat te reageren beïnvloeden.

Trauma heeft impact op je leven

De impact van trauma strekt zich uit tot alle aspecten van ons leven, van onze fysieke gezondheid tot onze emotionele welzijn. Zelfmedicatie, angst en stemmingsstoornissen zijn slechts enkele van de manieren waarop trauma zich kan manifesteren in ons dagelijks leven.

Trauma herstellen

Het goede nieuws is dat het mogelijk is om verandering te creëren en ons zenuwstelsel te resetten. Door middel van bewustzijn, tools en strategieën kunnen we werken aan het herstellen van ons evenwicht en het verminderen van de impact van trauma.

Conclusie

Trauma kan diepgaande gevolgen hebben voor ons lichaam en geest, maar door het begrijpen van hoe het wordt opgeslagen en hoe we kunnen herstellen, kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken.

Mijn trauma boeken tips!

Er zijn verschillende Nederlandse boeken beschikbaar die zich richten op maladaptieve stressrespons en homeostase. Hier zijn enkele suggesties:

  1. “Stress als vriend” door Dr. Theo Compernolle: In dit boek wordt stress beschouwd als een natuurlijk fenomeen dat een positieve rol kan spelen, maar ook kan leiden tot problemen als het niet goed wordt beheerd.
  2. “Het emotionele brein” door Joseph Ledoux: Hoewel dit boek zich meer richt op de neurobiologie van emoties, behandelt het ook de rol van stressrespons en homeostase in het menselijk brein.

Deze boeken kunnen je een dieper inzicht geven in hoe stress ons lichaam beïnvloedt en hoe we effectief kunnen omgaan met maladaptieve stressrespons om een gezonde homeostase te behouden.

Slotgedachte

Het is belangrijk om te erkennen hoe trauma ons beïnvloedt en om compassie te tonen voor onszelf en anderen in ons proces van genezing en herstel.

Dit artikel is bedoeld om inzicht te bieden in de complexiteit van trauma en om steun te bieden aan degenen die hiermee worstelen. Voor professionele hulp en begeleiding wordt geadviseerd om een gekwalificeerde therapeut te raadplegen.

Plaats een reactie