Kun je manifesteren zonder actie?​

Kun je manifesteren zonder actie?


Lees Meer

We hebben allemaal de ervaring gehad dat we proberen verlangens te manifesteren door hard werken. Is hard werken en fysieke actie een noodzakelijk onderdeel bij het uiten van verlangens?

Kunnen we onze verlangens manifesteren zonder veel fysieke tijd en moeite te hoeven doen.Het citaat hieronder beschrijft perfect mijn perspectief met betrekking tot het hele onderwerp van het manifesteren van verlangen.

Je actie heeft niets te maken met je overvloed! Je overvloed is een reactie op je vibratie. Natuurlijk is je overtuiging onderdeel van je vibratie. Dus als je gelooft dat actie onderdeel is van wat je overvloed brengt, dan moet je dat ontrafelen.

Verlangens manifesteren – Hoeveel actie denk je dat nodig is?

Geloven is belangrijk!

De mate waarin wij geloven dat hard werken, inspanning en actie een onderdeel zijn van het succesvol manifesteren van verlangens is de mate waarin inspanning en actie nodig zullen zijn.

Degenen die geloven dat hard werken en ijverige actie absoluut noodzakelijk zijn om met succes verlangens te manifesteren, zullen geen succes ervaren TENZIJ zij hard werken en een zeer fysiek actieve rol spelen in hun inspanningen. In feite, wanneer ‘inspanning’ tot op zekere hoogte een rol speelt, gebruiken we de wet van aantrekking niet goed.

Alle ervaringen die op overtuigingen volgen, worden zelfvervullend. 

Wanneer iemand die in de noodzaak van actie gelooft, merkt dat zijn inspanningen tekortschoten, zal hij nalaten verlangens te manifesteren. Wanneer hij merkt dat hij ‘adequate’ actie en inspanningen heeft geleverd, zal hij eerder succes zien.

Degenen die overtuigingen hebben die zeggen: “het is gemakkelijk om elk verlangen te manifesteren en het enige dat we moeten doen om succes te realiseren, is om positieve gedachten over dat verlangen te hebben”, zullen ontdekken dat ze verlangen manifesteren zonder moeizame actie te hoeven ondernemen. De omstandigheden zullen zich op magische wijze ontvouwen om een realiteit te produceren die de vervulling van hun verlangen bevat.

Onze hele realiteit wordt gecreëerd door de overtuigingen die we hebben. Onze gedachten en overtuigingen zijn de creatieve katalysator voor alles wat we ervaren.

Of we het ons realiseren of niet, we gebruiken altijd de wet van aantrekking. Net zoals we hier op aarde de zwaartekracht ervaren, speelt de wet van aantrekking ook altijd een rol en is het nooit in rust.

We kunnen de kracht van het geloof of de kracht van het denken nooit onderschatten. 

Het succesvol gebruiken van de wet van aantrekking betekent doelbewust en bewust onze gedachten kiezen en bewust worden van onze geloofsystemen. Overtuigingen zijn slechts het resultaat van gewone gedachten. Als zodanig kunnen ze worden gewijzigd.

Ondanks mijn kennis over de kracht van het denken en de kracht van het geloof, betrap ik mezelf er soms nog steeds op dat ik in de val val door me te concentreren op actie wanneer ik van plan ben verlangens te manifesteren. Wanneer ik me hiervan bewust word, herinner ik mezelf zachtjes aan de kracht van het denken en de kracht van het gebruik van de wet van aantrekking om me te helpen bij mijn intentie om mijn verlangens te manifesteren. 

De volgende keer dat je merkt dat je bezig bent je weg te banen in het proces van proberen je verlangens te manifesteren, probeer je te herinneren: het grootste deel van het ‘werk’ moet in je geest plaatsvinden. 

Zodra je je gedachten, overtuigingen en uiteindelijk je vibratie op één lijn hebt gebracht met je intentie, ongeacht de al dan niet ondernomen actie, MOET het zich manifesteren.

Wanneer we de wet van aantrekking in ons voordeel gebruiken, zijn we op weg om verlangens te manifesteren. 

In een fysieke realiteit is actie natuurlijk een onderdeel van onze ervaring. Wanneer we echter vibreren in lijn met onze intentie om onze verlangens te manifesteren, zal elke actie die we ons gedwongen voelen vanuit dit uitkijkpunt te ondernemen actie zijn die vreugdevol aanvoelt. Dergelijke geïnspireerde actie zal altijd resultaat geven.

Heb jij ook gemanifesteerd zonder actie? Ik zou het geweldig vinden als je een reactie achterlaat en je verhaal met me deelt.