TRAUMA talk: Waarom PLEASE ik andere mensen?

10 tekenen dat je een pleaser bent

In de loop der jaren heb ik talloze mensen-pleasers gesproken. Maar vaker wel dan niet, was het behagen van mensen niet echt hun probleem; hun verlangen om anderen gelukkig te maken was slechts een symptoom van een dieperliggende kwestie.

Voor velen komt de gretigheid om te behagen voort uit problemen met eigenwaarde. Ze hopen dat als ze ja zeggen tegen alles wat van hen wordt gevraagd, ze zich geaccepteerd en geliefd zullen voelen. Andere mensen die mensen behagen hebben een geschiedenis van mishandeling en ergens onderweg besloten ze dat hun beste hoop op een betere behandeling was om te proberen de mensen die hen mishandelden te plezieren. Na verloop van tijd werd voor hen het behagen van mensen een manier van leven.

Veel mensen die mensen behagen verwarren het behagen van mensen met vriendelijkheid. Als ze het hebben over hun onwil om iemands verzoek om een ​​gunst af te wijzen, zeggen ze dingen als: “Ik wil niet egoïstisch zijn”, of “Ik wil gewoon een goed mens zijn.” Daardoor laten ze anderen ervan profiteren.

Het behagen van mensen kan een serieus probleem zijn, en het is een gewoonte die moeilijk te doorbreken is.

Hier zijn 10 tekenen dat je misschien te hard je best doet om het iedereen naar de zin te maken:

#1 Je doet alsof je het met iedereen eens bent

Beleefd luisteren naar de mening van anderen – zelfs als je het er niet mee eens bent – is een goede sociale vaardigheid. Maar doen alsof je het ermee eens bent, alleen maar omdat je aardig gevonden wilt worden, kan ertoe leiden dat je gedrag vertoont dat tegen je waarden ingaat.

#2 Je voelt je verantwoordelijk voor hoe andere mensen zich voelen

Het is gezond om te herkennen hoe je gedrag anderen beïnvloedt. Maar denken dat je de macht hebt om iemand gelukkig te maken, is een probleem. Het is aan elk individu om de baas te zijn over zijn eigen emoties.

#3 Je verontschuldigt je vaak

Of je jezelf nu overdreven de schuld geeft, of bang bent dat andere mensen je altijd de schuld geven, frequente excuses kunnen een teken zijn van een groter probleem. Je hoeft geen spijt te hebben dat je jezelf bent.

#4 Je voelt je belast door de dingen die je moet doen

Jij bepaalt hoe je je tijd doorbrengt. Maar als je een mensenliefhebber bent, is de kans groot dat je agenda vol staat met activiteiten waarvan je denkt dat andere mensen willen dat je die doet.

#5 Je kunt geen nee zeggen

Of je nu ja zegt en dan daadwerkelijk doorgaat, of je later een ziekte veinst om je verplichtingen na te komen, je zult nooit je doelen bereiken als je niet voor jezelf op kunt komen.

#6 Je voelt je ongemakkelijk als iemand boos op je is

Alleen omdat iemand boos is, wil nog niet zeggen dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar als je de gedachte niet kunt verdragen dat iemand ontevreden over je is, is de kans groter dat je je waarden in gevaar brengt.

#7 Je gedraagt ​​je als de mensen om je heen

Het is normaal dat andere mensen verschillende kanten van je persoonlijkheid naar voren brengen. Maar people-pleasers saboteren vaak hun doelen. Studies tonen aan dat mensen die mensen behagen, zelfdestructief gedrag vertonen als ze denken dat het anderen zal helpen zich meer op hun gemak te voelen in sociale situaties. Mensen die mensen behagen eten bijvoorbeeld meer als ze denken dat het andere mensen gelukkig zal maken.

#8 Je hebt complimenten nodig om je goed te voelen

Hoewel lofprijzingen en vriendelijke woorden iedereen een goed gevoel kunnen geven, zijn mensen die tevreden zijn, afhankelijk van validatie. Als je eigenwaarde volledig afhangt van wat anderen van je denken, zul je je alleen goed voelen als anderen je overladen met complimenten.

#9 Je doet er alles aan om conflicten te vermijden

Het is één ding om geen conflict te willen beginnen. Maar als je ten koste van alles conflicten vermijdt, zul je moeite hebben om op te komen voor de dingen – en de mensen – waarin je echt gelooft.

#10 Je geeft niet toe wanneer je gevoelens gekwetst zijn

Je kunt geen authentieke relaties met mensen aangaan, tenzij je bereid bent om soms iets te zeggen en te zeggen dat je gevoelens gekwetst zijn. Ontkennen dat je boos, verdrietig, beschaamd of teleurgesteld bent – zelfs als je emotioneel gewond bent – houdt een relatie oppervlakkig.

Hoe los te komen van mensen pleasen

Hoewel het belangrijk is om indruk te maken op je baas en te laten zien dat je aangenaam kunt zijn, kan onderdanigheid averechts werken. Je zult nooit je grootste potentieel bereiken als je probeert alles te zijn voor alle mensen.

Begin met het afleren van de gewoonte die mensen prettig vindt door nee te zeggen tegen iets kleins. Geef je mening over iets eenvoudigs. Of neem een standpunt in voor iets waarin je gelooft. Elke stap die je zet, zal je helpen meer vertrouwen te krijgen in je vermogen om uzelf te zijn.

Als je echt moeite hebt om deze gewoonten los te laten, zoek dan hulp. Een therapeut kan je helpen de mentale kracht op te bouwen die je nodig hebt om het soort leven te creëren dat je wilt leiden.

PS! Doe je mee met mijn cursus?

Lees ook:

De subtiele effecten van trauma: mensen pleasen

Trauma heeft op veel manieren invloed op ons. De symptomen kunnen soms duidelijk zijn en soms subtiel. Middelengebruik, depressie en angst zijn allemaal voorbeelden van enkele voor de hand liggende reacties op trauma. Traumatische herinneringen zijn meestal moeilijk om mee om te gaan totdat het trauma is opgelost, dus veel overlevenden gaan ‘vermijden’; gedragsmethoden om hun opdringerige en verontrustende gedachten en herinneringen te onderdrukken of tijdelijk te verlichten. Dit kan worden gedaan door middel van middelenmisbruik, ongeordend eten of risicovol gedrag.

Depressie als een traumasymptoom heeft betrekking op de emotionele afsluiting van het zenuwstelsel die plaatsvindt nadat het is overweldigd door een reële of vermeende potentiële dreiging. Angst heeft betrekking op de symptomen van hypervigilantie en angst die volgen op de ‘vecht- of vluchtreactie’ op traumatische ervaringen. Sommige van de meer subtiele traumareacties krijgen echter niet zoveel aandacht als de algemene, bekende reacties. Deze symptomen zijn nog steeds een probleem, en als we ze niet identificeren en aanpakken, kunnen ze ons leven blijven verstoren. Een van deze typen is mensen behagen, of ‘kruiperig’.

Pleasegedrag

“Please-types zoeken veiligheid door samen te gaan met de wensen, behoeften en eisen van anderen. Ze doen alsof ze onbewust geloven dat de toegangsprijs voor een relatie het verbeuren van al hun behoeften, rechten, voorkeuren en grenzen is.”

Het bovenstaande is ontleend aan psychotherapeut Pete Walker’s Complex PTSS: From Surviving to Thriving. Walker bedacht de term ‘fawning’ om te beschrijven wat hij zag als een vierde type reactie op dreiging, samen met vechten, vluchten en bevriezen.

We kunnen mensen pleasen, om een ​​andere persoon te sussen; een potentiële bron van dreiging en gevaar. Deze reactie houdt in dat we ons gedrag veranderen of onze meningen en verlangens achterhouden om een ​​ander te plezieren, en in een poging elk conflict te vermijden. Pleasen ontwikkelt zich vaak voor het eerst in de vroege kinderjaren wanneer een traumatische gebeurtenis is gepleegd door een ouder of primaire verzorger uit. Een kind dat is misbruikt, kan leren te pleasen om verder misbruik te voorkomen, zoals fysiek geweld, seksueel misbruik of verbaal geweld. In wezen wil het kind de misbruiker blij en tevreden houden, zodat hij niet opnieuw misbruikt.

Het kind kan ook zijn eigen gevoelens, meningen, wensen en behoeften verwaarlozen in een poging de misbruiker gestild en ongestoord te houden. Dit schaadt de wereldperceptie van het kind aanzienlijk en creëert een patroon van aangeleerd gedrag dat veel van dergelijke kinderen in hun latere leven meenemen, zodat dezelfde traumareactie zich manifesteert als plezierig in relaties, zowel interpersoonlijk als professioneel. Daarom is het belangrijk om de tekenen van kruiperige/ mensenbehagen/ pleasen in jezelf te herkennen en de nodige ondersteuning te zoeken om je te helpen je trauma op te lossen.

Wat zijn de tekenen van mensen pleasen?

De please reactie kan subtiel zijn, dus een persoon merkt misschien niet eens volledig dat het gebeurt. Hun wensen en behoeften kunnen worden verwaarloosd, meningen niet gedeeld en anderen kunnen worden gestild, en het lijkt misschien dat al deze dingen gewoon deel uitmaken van de persoonlijkheid. Er zijn enkele veelvoorkomende tekenen dat een persoon neigt naar mensen pleasen, zoals:

 • De gedachten, meningen en gevoelens van anderen zoeken om de eigen gedachten, meningen en gevoelens te bepalen
 • Moeite met het identificeren van iemands gevoelens
 • Een waargenomen gebrek aan persoonlijke identiteit
 • Voortdurend proberen anderen te plezieren en te sussen
 • Instinctief de andere persoon sussen bij het eerste teken van een conflict
 • De eigen waarden en overtuigingen verwaarlozen en toegeven aan die van anderen

Emotionele reacties gerelateerd aan kruiperig doen / mensen pleasen

Degenen die de neiging hebben om mensen te behagen of te pleasen als een trauma-reactie, kunnen een reeks emoties ervaren die ongebruikelijk of ongepast lijken, vooral wanneer de persoon die wordt gerustgesteld niet van groot belang is voor het individu. Veelvoorkomende uitdagingen en emoties waarmee degenen die deze traumareactie vertonen, worden geconfronteerd, zijn onder meer:

 • Diepe gevoelens van woede en schuld jegens jezelf
 • Moeite met ‘nee’ zeggen tegen anderen
 • Meer verantwoordelijkheid nemen, zelfs als je je al overweldigd voelt
 • Moeite met het stellen van duidelijke persoonlijke grenzen
 • Vaak misbruikt door anderen, vooral in relaties
 • Gevoelens van stress of ongemak wanneer om een ​​mening wordt gevraagd
 • Codependentie (wederzijds afhankelijk) in relaties

WIKIPEDIA:

Letterlijk vertaald betekent het Engelse woord co-dependent wederzijds afhankelijk. Codependentie is een levenspatroon dat zich kan hebben gevormd bij mensen die opgegroeid zijn in disfunctionele gezinnen, waar zij op de een of andere wijze onvoldoende in hun gezonde basisvoorwaarden en behoeften zijn ondersteund.

Pleasen en codependentie

Deze [kruipende] reactie die de kern vormt van het gedrag van veel codependents’. Degenen die worstelen met codependency leren dit kruiperige gedrag in hun vroege kinderjaren. Een jong kind kan bijvoorbeeld snel leren dat protesteren of ‘terugpraten’ met een ouder leidt tot een nog angstaanjagender situatie, waarbij het protest tegen de eerste gebeurtenis, het gedrag of de eis wordt bestraft. Als terugpraten of protesteren op nog hardere represailles van de ouder of verzorger wordt onthaald, zal het kind leren zijn ‘vecht’-reactie op te geven en zal het misschien nooit een gevoel van assertiviteit ontwikkelen ten aanzien van zijn eigen wensen en behoeften.

Onaangepaste mensen die aangenaam zijn

Hoewel de reactie van het pleasen in eerste instantie een poging tot overleven is, is het onaangepast wanneer het zich buiten het gebied van de werkelijke dreiging voordoet. Wanneer we gedrag vertonen dat onderdanig en sussend is voor anderen, hebben we waarschijnlijk het gevoel dat we gemakkelijk te manipuleren zijn, of dat we een ‘doorzetter’ zijn. Als we onszelf overgeven om anderen te sussen en zelfs de geringste zweem van conflict te voorkomen, verliezen we onze eigen keuzevrijheid en gedragsautonomie. Als gevolg zijn degenen die zich bezighouden met dit soort traumareacties onderhevig aan gevoelens van lage eigenwaarde, depressie en een laag zelfbeeld, wat een domino-effect kan hebben en het individu kan leiden tot ander onaangepast copinggedrag om te verlichten hun symptomen, zoals het misbruik van middelen.

Dergelijk gedrag trekt ook narcistische persoonlijkheidstypes aan in het leven van de pleaser. Narcistische mensen kunnen beledigend zijn en misbruik maken van het gebrek aan keuzevrijheid van de pleaser en het gemak van kneedbaarheid als persoon.

Het belang van het oplossen van trauma

Onderdanig of het pleasen van mensen kan vaak worden herleid tot een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen waardoor een persoon PTSS, meer specifiek complexe PTSD of C-PTSD, heeft ervaren. Gelukkig kan C-PTSS worden benaderd en behandeld door middel van uitgebreide therapie.

In therapie kunnen cliënten leren over hun specifieke traumareactie en hoe deze wordt gebruikt als een manier om met triggers en stress om te gaan. In plaats van onaangepast copinggedrag, kunnen cliënten gezondere manieren worden aangeleerd om met het verwerken van hun gedachten, gevoelens en herinneringen om te gaan en uiteindelijk leren hoe ze een relatie met andere mensen kunnen hebben zonder de constante behoefte te voelen om te behagen en te sussen.

PS PS: Doe je mee met mijn cursus?

❤️ CURSUS van Roelof!

Wil jij meer rust in je leven ervaren en minder trauma? Voel je dat het tijd wordt om afscheid te nemen van belemmerende gedachten en patronen en wil je je eigen pad gaan volgen? Mijn Cursus Manifesteer je Droomleven is de beste cursus manifesteren die je hiervoor kunt gebruiken. Leer in 5 modules álles over de Wet van Aantrekkingskracht en hoe je “controle” over je leven kunt krijgen met geluk, liefde, overvloed en plezier!

Cursus: Manifesteer je Droomleven!

Doe mee met mijn De Wet van Aantrekkingskracht cursus “Manifesteer je Droomleven” In deze online cursus leer de Wet van Aantrekking duidelijk te begrijpen. Het geeft je inzicht in “hoe de wet van aantrekkingskracht werkt” en “hoe je het kunt toepassen” om je droomleven te manifesteren.

Law of Attraction Cursus: “Manifesteer je Droomleven” van € 179 voor € 47

Wat krijg je allemaal?

✅  Je krijgt meteen toegang tot mijn online academie
✅ Je gaat leren hoe de wet van aantrekkingskracht werkt
✅ Je krijgt bewijzen, sleutels en geheimen over de Wet van Aantrekking
✅ Je leert hoe jij je droomleven kunt manifesteren
✅ Je leert je belemmerende gedachten en patronen los te laten
✅ Je leert hoe je moeiteloos geld kunt verdienen

Lees meer…

Plaats een reactie