Innerlijke Verdeeldheid (Dissociatie): Heling voor het Innerlijke Kind na Trauma

Het begrijpen van innerlijke verdeeldheid

Innerlijke verdeeldheid, ook wel bekend als dissociatie, verwijst naar het ervaren van verschillende delen van de persoonlijkheid als afzonderlijke entiteiten. Deze ervaring kan voortkomen uit trauma en kan leiden tot gevoelens van verwarring, conflict en disfunctie in het dagelijks leven. In dit artikel zullen we de oorzaken, symptomen en helingsmethoden van innerlijke verdeeldheid verkennen, met een focus op innerlijk kind werk, traumaheling en zelfcompassie.

Lees Meer..

Jouw Waarde in het Universum: Zonder Jou is de Schepping Niet Compleet

Voor hen die twijfelen aan hun eigen waarde: In de eindeloze symfonie van het universum, waar sterren dansen en planeten fluisteren, speelt elk element zijn eigen unieke rol. Maar te midden van dit majestueuze schouwspel claimt een entiteit, met bescheidenheid maar overtuiging, zijn rechtmatige plaats – “Zonder mij is de schepping niet compleet.”

Lees Meer..

Boekrecensie: “Volwassen Worden voor Volwassenen” door Elmer Hendrix

Een Weg naar Emotionele Volwassenheid

“Volwassen Worden voor Volwassenen” biedt een diepgaande verkenning van de reis naar emotionele volwassenheid, gepresenteerd door Elmer Hendrix. Het boek is een waardevolle gids voor iedereen die streeft naar persoonlijke groei en ontwikkeling op het gebied van emotionele volwassenheid.

Lees Meer..

Bewustwording: Een Vloek of een Zegen?

Bewustwording, het vermogen om jezelf, je omgeving en de wereld om je heen waar te nemen en te begrijpen, is een fundamenteel aspect van het menselijk bestaan. Het stelt ons in staat om onze ervaringen te interpreteren, keuzes te maken en betekenis te vinden in ons leven. Echter, de vraag rijst of bewustwording altijd een zegen is, of dat het soms ook als een vloek ervaren kan worden. Deze kwestie is complex en kan vanuit verschillende perspectieven worden benaderd.

Lees Meer..