Ontdek de Kracht van PMA: Coaching, Zelfhulp, en Meer – Alles over de PMA Methode en Praktijken in Nederland

De Invloed van het Onderbewuste: Coaching via de PMA Methode

Progressive Mental Alignment (PMA) is een uitgebreide methode gericht op effectieve en blijvende persoonlijke groei en ontwikkeling. In dit artikel verkennen we hoe PMA, gebaseerd op inzichten in het onderbewuste, individuen coacht.

Gedrag dat Groei Belemmert

Coaching met behulp van PMA richt zich op gedrag dat persoonlijke groei en ontwikkeling belemmert, zoals angst, woede, onzekerheid, depressie, of hyperactief gedrag. Het doel is om effectieve verandering te bevorderen en belemmerende patronen te doorbreken. Deze vorm van coaching is geschikt voor mensen van alle leeftijden.

Verdrongen Herinneringen

In gesprekken met individuen wordt gezocht naar de oorzaken van hun problemen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een specifieke vraagtechniek die helpt bij het terughalen van verdrongen herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen. Vaak zijn juist deze herinneringen de bron van belemmerend gedrag. Door deze herinneringen bewust te maken, ontstaan blijvende gedragsveranderingen, resulterend in meer innerlijke rust en persoonlijke vrijheid.

Het PMA-proces

Het PMA-coachingproces vraagt individuen om mentaal terug te gaan naar een pijnlijke of vervelende ervaring en deze opnieuw te beleven met al hun zintuigen. De coach stelt specifieke vragen om de herinnering in detail te verkennen. Dit helpt individuen zich bewust te worden van hun gevoelens en emoties die aan de herinnering zijn gekoppeld.

Hoe Werkt de PMA-methodiek?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat herinneringen bestaan uit “mentale plaatjes” die zintuiglijke informatie bevatten, zoals geuren, kleuren, vormen, geluiden, en meer, evenals bijbehorende lichamelijke sensaties. Deze plaatjes worden niet in hun geheel op één plek in de hersenen opgeslagen, maar als fragmenten verspreid over verschillende gebieden. Als meerdere fragmenten actief worden, creëren ze een complete herinnering, een “cluster.”

Soms gaat er iets mis in het verwerkings- en opslagproces van deze fragmenten, wat resulteert in “vervormde clusters.” Deze fragmenten worden niet goed gecodeerd en kunnen later onverklaarbare negatieve emoties en fysieke reacties veroorzaken, zelfs bij schijnbaar onschuldige prikkels.

Traumatische Ervaringen

Vervormde clusters kunnen ontstaan door traumatische ervaringen, zoals vernedering, fysiek geweld, afwijzing, verraad, incest, seksueel misbruik, marteling, ongevallen of rampen. Ze kunnen echter ook voortkomen uit ogenschijnlijk minder ingrijpende situaties. Het transformeren van vervormde clusters vereist een gestructureerde vraagtechniek gebaseerd op de taalregels van het onderbewuste, zoals toegepast in de PMA-methodiek.

Het Coachingsgesprek

Tijdens een coachingsgesprek vraagt de PMA-coach het individu om terug te gaan naar een pijnlijke ervaring en deze opnieuw te beleven. Specifieke vragen helpen om deze ervaring in detail te herbeleven. De focus ligt op zintuiglijke waarnemingen en lichamelijke sensaties. Dit proces helpt individuen de oorzaken van hun storende reacties te begrijpen.

PMA vragenlijst

Hier zijn enkele voorbeelden van vragen die de PMA-coach tijdens het gesprek kan stellen:

  1. Waar bevind je je op dat moment? Binnen of buiten?
  2. Wat zie je, ruik je, voel je, hoor je?
  3. Sta, zit, lig of loop je?
  4. Wat was het meest pijnlijke of angstige moment in die situatie?
  5. Concentreer je op dat moment en beleef het opnieuw.
  6. Wat was het meest vervelende detail in dat moment?
  7. Focus je alleen op dat detail.
  8. Word je bewust van wat je nu voelt.

Dit gesprek illustreert hoe de coach vragen stelt om de dieperliggende emoties en herinneringen van het individu bloot te leggen, zodat ze zich bewust worden van de oorzaken van hun gedrag.

Onderzoeksresultaten

Onderzoek toont positieve resultaten aan. Individuen vertonen verbeteringen op verschillende gebieden, waaronder sociale interacties, concentratie, en gedrag.

In conclusie, het coachen via de PMA-methodiek biedt een effectieve manier om diepgewortelde problemen aan te pakken en persoonlijke groei te bevorderen, met positieve resultaten voor individuen die streven naar blijvende verandering.

Casus

Hier is een casus gebaseerd op de PMA-vraagtechniek en enkele van de vragen die gesteld kunnen worden:

Lisa, een jonge vrouw van in de twintig, meldt zich aan voor PMA-coaching vanwege haar intense angst voor openbare optredens. Ze vertelt de coach dat dit probleem haar al jaren hindert en haar professionele en persoonlijke leven beïnvloedt. Ze heeft altijd al geweten dat haar angst diepere wortels heeft, maar heeft nooit begrepen waar deze angst precies vandaan komt.

Coachingssessie:

Coach: Lisa, laten we proberen de oorsprong van deze angst te vinden. Kun je je een specifieke keer herinneren waarin je je extreem angstig voelde over een openbaar optreden?

Lisa: Ja, dat was tijdens mijn middelbare schooltijd. Ik moest een presentatie geven voor de hele klas, en ik was zo bang dat ik letterlijk begon te trillen en stotteren.

Coach: Goed, laten we teruggaan naar dat moment. Kun je jezelf daar zien staan voor de klas?

Lisa: Ja, ik sta daar voor de klas, mijn benen trillen, en iedereen staart naar me.

Coach: Wat zie je precies in die klas? Hoe zien de mensen eruit?

Lisa: Ik zie de gezichten van mijn klasgenoten, sommigen lachen me uit, anderen kijken gewoon verbaasd.

Coach: Laten we ons richten op je lichamelijke sensaties op dat moment. Kun je beschrijven wat je voelde in je lichaam?

Lisa: Mijn hart bonsde als een razende, mijn handen waren klam, en ik had een knoop in mijn maag.

Coach: Wat gebeurde er daarna?

Lisa: Ik herinner me dat ik begon te stotteren en dat ik niet kon zeggen wat ik wilde zeggen. Het was zo vernederend.

Coach: Lisa, laten we teruggaan naar dat specifieke moment waarop je begon te stotteren. Concentreer je op dat detail. Wat was het meest vervelende detail in dat moment?

Lisa: Het feit dat ik niet kon uitleggen wat ik dacht. Ik wilde mijn gedachten delen, maar mijn mond weigerde gewoon.

Coach: Wat voelde je precies op dat moment?

Lisa: Ik voelde me machteloos en gefrustreerd. Het voelde alsof mijn eigen lichaam me in de steek liet.

In dit gesprek helpt de coach Lisa om dieper in haar herinnering te duiken en zich bewust te worden van de specifieke details en emoties die verband houden met haar angst voor openbare optredens. Door deze bewustwording kan Lisa beginnen te begrijpen hoe deze oude herinnering haar gedrag en angsten in het heden heeft beïnvloed. Vervolgens kan ze werken aan het transformeren van deze ‘bad cluster’ om positieve gedragsverandering te bevorderen.

Plaats een reactie