Wat zijn kernwaarden? 100 Voorbeelden van kernwaarden

Voorbeelden van kernwaarden: 100 krachtige principes

Kernwaarden zijn de fundamentele overtuigingen van een persoon of organisatie. Deze leidende principes dicteren gedrag en kunnen mensen helpen het verschil tussen goed en kwaad te begrijpen. Kernwaarden helpen bedrijven ook om te bepalen of ze op de goede weg zijn en hun doelen bereiken door een onwrikbare gids te creëren. Er zijn veel voorbeelden van kernwaarden in de wereld, afhankelijk van de context.

Bekijk mijn Kernwaarden Boeken Tips!

Lijst met persoonlijke kernwaarden

Er zijn talloze soorten persoonlijke en bedrijfswaarden. Je moet degene kiezen die bij je passen. Het is normaal dat je een lange lijst met kernwaarden wilt kiezen in een poging om de beste te zijn die je kunt zijn, maar door je selectie tot een paar te beperken, kun je je echt concentreren op de meest integrale waarden in het leven zonder afgeleid te worden.

25 Persoonlijke waarden voor gedrag en eigenschappen

De manier waarop een persoon handelt en anderen behandelt, wordt beïnvloed door de kernwaarden van het individu. Anderen interpreteren de kernwaarden van een persoon vaak als voorbeelden van karaktereigenschappen.

 • avontuurlijk
 • authenticiteit
 • inzet
 • medeleven
 • zorg voor anderen
 • samenhang
 • moed
 • betrouwbaarheid
 • enthousiasme
 • onbevreesdheid
 • vriendelijkheid
 • goede humor
 • eerlijkheid
 • eer
 • onafhankelijkheid
 • integriteit
 • vriendelijkheid
 • loyaliteit
 • ruimdenkendheid
 • optimisme
 • doorzettingsvermogen
 • pragmatisme
 • positiviteit
 • betrouwbaarheid
 • respect

25 persoonlijke waarden over rechten en oorzaken

Kernwaarden zijn ook van invloed op welke rechten en doelen het belangrijkst zijn voor een persoon.

 • altruïsme
 • dierenrechten
 • liefdadigheid
 • burgerlijke ongehoorzaamheid
 • ontwikkeling van de gemeenschap
 • opleiding
 • milieubewustzijn
 • gelijkwaardigheid
 • fitness
 • vrijheid
 • teruggeven
 • historisch behoud
 • mensenrechten
 • individuele vrijheden
 • gerechtigheid
 • de volgende generatie koesteren
 • patriottisme
 • filantropie
 • respect voor individuen
 • rechtsstaat
 • sociale rechtvaardigheid
 • kom op voor de underdog
 • rentmeesterschap
 • steun voor de kunsten
 • tolerantie

Voorbeelden van positieve kernwaarden over het leven

Als je iemand hoort praten over waarom ze verliefd zijn geworden op hun wederhelft, zullen ze vaak zeggen dat ze dezelfde waarden hebben. In dit geval hebben ze het vaak over kernwaarden, dit zijn interne overtuigingen die bepalen hoe het leven moet worden geleefd en hoe mensen zich moeten gedragen.

 • Een geloof, of het ontbreken daarvan, in God of een band met een religieuze/spirituele instelling
 • Een geloof in een goed beheer van hulpbronnen en in het uitoefenen van zuinigheid
 • Een overtuiging dat familie van fundamenteel belang is
 • Een overtuiging dat eerlijkheid altijd het beste beleid is en dat vertrouwen verdiend moet worden
 • Een geloof in het handhaven van een gezonde balans tussen werk en privé

Ouders proberen kinderen dit soort positieve kernwaarden ook bij te brengen in een poging hen leidende principes te geven voor een goed leven.

Negatieve kernwaarden over het leven

Natuurlijk zijn kernwaarden niet altijd positief. Sommige mensen kunnen worden gedreven door eigenbelang of hebzucht, en dit zijn ook kernwaarden, als ze de manier waarop de mensen hun leven leiden dicteren. Negatieve attitudes en kernwaarden kunnen ook ontstaan wanneer mensen in angst of onzekerheid leven en zich onder moeilijke omstandigheden moeten concentreren op overleven.

 • Een overtuiging dat de wereld een fundamenteel wrede plek is en dat alleen de sterken overleven
 • Een overtuiging dat mensen niet bij machte zijn om hun lot of persoonlijke situaties te veranderen
 • Een overtuiging dat je geen goede dingen of relaties in het leven verdient
 • Een overtuiging dat andere mensen fundamenteel onbetrouwbaar en liefdeloos zijn
 • Een overtuiging dat het leven zinloos is

Lijst met bedrijfswaarden

Kernwaarden zijn niet altijd persoonlijk van aard. Veel bedrijven vinden het nuttig om een waardenverklaring op te stellen waarin de waarden worden benadrukt die het bedrijf wil volgen en van zijn werknemers verwacht. Bedrijfswaarden kunnen zowel de bedrijfspraktijken als de algehele organisatiecultuur beïnvloeden.

25 kernwaarden van het bedrijf over zakelijke praktijken

De manier waarop een organisatie zaken doet, wordt sterk beïnvloed door de kernwaarden van het bedrijf. Deze waarden hebben invloed op welke producten of diensten een bedrijf aanbiedt en hoe ze worden geproduceerd en/of op de markt worden gebracht.

 • verantwoordelijkheid
 • aanpassingsvermogen
 • agressief
 • aandacht voor detail
 • vermogen
 • samenwerkend
 • concurrerend
 • continue verbetering
 • vakmanschap
 • dominantie
 • klantgericht
 • efficiëntie
 • ethisch
 • uitmuntendheid
 • expertise
 • eerlijkheid
 • flexibiliteit
 • hoge performantie
 • innovatie
 • marktleider
 • eigendom
 • snel reagerend
 • kwaliteit
 • onderhoud
 • transparantie

25 kernwaarden van het bedrijf over bedrijfscultuur

De kernwaarden van een bedrijf zijn rechtstreeks van invloed op de cultuur van de organisatie. Mensen zullen over het algemeen het prettigst werken in een bedrijf met een bedrijfscultuur die hun eigen persoonlijke waarden weerspiegelt.

 • wendbaarheid
 • benaderbaar
 • erbij horen
 • creativiteit
 • diversiteit
 • empowerment
 • ondernemend
 • gezinsgericht
 • plezier
 • hard werken
 • inclusie
 • individualistisch
 • aan het leren
 • meritocratie
 • modern
 • vlot
 • originaliteit
 • passie
 • respect voor grenzen
 • gedeelde welvaart
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • duurzaamheid
 • teamgericht
 • traditioneel
 • werk leven balans

Voorbeelden van bedrijfskernwaarden

Wanneer bedrijven verwijzen naar kernwaarden, zijn dit de leidende principes die helpen bepalen hoe het bedrijf zich moet gedragen in het bedrijfsleven en misschien daarbuiten, als ze een aanvullende missie hebben om de gemeenschap te dienen. Kernwaarden vormen meestal een aanvulling op de missie van het bedrijf. Er zijn veel voorbeelden van gemeenschappelijke kernwaarden voor een bedrijf of ander type organisatie.

 • Een engagement voor duurzaamheid en om op een milieuvriendelijke manier te handelen. Bedrijven als Patagonia en Ben & Jerry’s hebben ecologische duurzaamheid als kernwaarde.
 • Een streven naar innovatie en uitmuntendheid. Apple Computer is misschien het best bekend voor zijn toewijding aan innovatie als kernwaarde. Dit wordt belichaamd door hun motto “Think Different”.
 • Een engagement om goed te doen voor het geheel. Google gelooft bijvoorbeeld in het maken van een geweldige zoekmachine en het bouwen van een geweldig bedrijf zonder slecht te zijn.
 • Een engagement om de minderbedeelden te helpen. Het schoenenbedrijf TOMS geeft een paar schoenen weg aan een behoeftig persoon voor elk paar dat het verkoopt in een poging armoede te verlichten en het leven van anderen beter te maken.
 • Een engagement om sterke gemeenschappen op te bouwen. Oliemaatschappij Shell doneert miljoenen dollars aan de Universiteit van Texas om het onderwijs aan studenten te verbeteren en donaties aan liefdadigheidsinstellingen van werknemers te matchen.

Zoals je kunt zien, zijn de kernwaarden die bedrijven hebben vaak vergelijkbaar met de waarden die individuen ook als leidende principes kunnen kiezen.

Kernwaarden identificeren

Hoewel sommige mensen of organisaties uitdrukkelijk hun kernwaarden delen, is de beste manier om deze waarden te identificeren, vaak door te kijken hoe ze zich gedragen. Een tabaksbedrijf dat winst belangrijker vindt dan de volksgezondheid, handelt bijvoorbeeld op een manier die niet in overeenstemming is met een verklaarde kernwaarde van zorg voor anderen. In dat geval is de waarde slechts een modewoord in plaats van een echte waarde.

 • Geen enkel bedrijf adverteert natuurlijk met negatieve kernwaarden, maar je kunt beoordelen wat echt de kern van de missie van een bedrijf is door te onderzoeken hoe ze handelen wanneer het ertoe doet.
 • Een kernwaarde is alleen waar als deze een actieve invloed heeft en als de mensen of het bedrijf er in ieder geval het grootste deel van de tijd naar weten te leven.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat individuen niet per se hun kernwaarden kiezen. Veel mensen hebben deze waarden bijgebracht door hun ouders en andere invloeden in de gemeenschap om hen heen. Misschien leef je al naar sterke kernwaarden zonder dat je het doorhebt. Of je je nu bewust bent van wat je kernwaarden zijn, ze hebben direct invloed op je overtuigingen en acties.

Wat zijn je kernwaarden?

Om een ​​idee te krijgen van wat jouw kernwaarden zijn, kun jij jezelf afvragen welke activiteiten jou de meeste vreugde schenken, of waar jij niet zonder zou kunnen. Wat geeft je leven zin of wat wil je bereiken? Als je die antwoorden kunt formuleren, zul je waarschijnlijk een patroon zien dat je kunt samenvatten in één enkel concept, zoals een consequent positieve houding of je creativiteit gebruiken om de wereld een betere plek te maken. Gebruik wat je leert om inspirerende kernwaarden te schrijven om je acties te sturen. Als je eenmaal een waardeverklaring hebt, concentreer je dan op het leren van het verschil tussen ethiek, moraal en waarden.

Mijn Boeken Tips!

Ik kan deze boeken niet genoeg aanbevelen! Ze voelen echt als een ontdekkingsreis door mijn eigen gedachten en ervaringen. Ze hebben me geholpen mijn waarden te verfijnen en mijn begrip van hoe ze de wereld om me heen beïnvloeden te verdiepen. Als je op zoek bent naar inspiratie en nieuwe perspectieven om je eigen groei en ontwikkeling te stimuleren, dan zijn deze boeken echt een must-read!

 1. “De edele kunst van not giving a fuck: de tegendraadse aanpak voor een goed leven” door Mark Manson – Dit boek heeft veel positieve recensies ontvangen vanwege zijn verfrissende benadering van zelfhulp en persoonlijke ontwikkeling. Manson moedigt lezers aan om hun aandacht te richten op wat echt belangrijk is in het leven en minder waarde te hechten aan externe verwachtingen en oordelen. Met humor en directheid biedt hij inzichten en adviezen voor het vinden van betekenis en tevredenheid in een wereld die vaak verstrikt raakt in oppervlakkigheid en perfectionisme.
 2. De kracht van betekenis: Hoe zinvolle activiteiten je leven kunnen veranderen” door Emily Esfahani Smith – Hoewel dit boek niet specifiek over kernwaarden gaat, onderzoekt het de rol van betekenis en waarden in het creëren van een vervuld leven.
 3. “Vrij van gedachten: Op weg naar een nieuw bewustzijn” door Jan Geurtz – In dit boek onderzoekt Geurtz hoe onze gedachten en overtuigingen onze waarden en gedragingen vormgeven, en hoe we meer vrijheid kunnen vinden door deze patronen te doorbreken.
 4. “Drive: De verrassende waarheid over wat ons motiveert” door Daniel H. Pink – Dit boek onderzoekt de psychologische principes achter motivatie en hoe onze drijfveren en waarden ons gedrag beïnvloeden.

Deze Nederlandstalige boeken bieden inzichten in de psychologische aspecten van waarden en hoe ze ons leven en ons gedrag beïnvloeden.

 1. “Kernwaarden: de basis van corporate cultuur” door Danielle Braun en Jitske Kramer: Als je geïnteresseerd bent in het begrijpen van organisatieculturen en hoe deze worden gevormd door kernwaarden, is dit boek een waardevolle bron. Het biedt inzicht in hoe kernwaarden niet alleen de identiteit van een organisatie weerspiegelen, maar ook haar gedrag en besluitvorming beïnvloeden. Door dit boek te lezen, kun je een dieper begrip ontwikkelen van de fundamenten van effectief leiderschap en organisatieontwikkeling.
 2. “De Waarde van Alles: Wat we écht belangrijk vinden” door Mariana Mazzucato: Als je graag wilt nadenken over wat echt belangrijk is in onze samenleving en hoe we deze waarden kunnen veranderen, zal dit boek je inspireren. Mazzucato onderzoekt kritisch de waarden die ten grondslag liggen aan de maatschappelijke systemen en instituties waar we deel van uitmaken. Door haar analyse kun je dieper graven in de fundamenten van onze samenleving en je eigen perspectieven op waarde en betekenis uitdagen.
 3. “Triple Value Leadership: Hoe persoonlijke en organisatiewaarden bijdragen aan een betere wereld” door Simon van der Veer en Sander Tideman: Als je geïnteresseerd bent in leiderschap en positieve verandering, biedt dit boek waardevolle inzichten en strategieën. Het onderzoekt hoe persoonlijke en organisatorische waarden kunnen worden geïntegreerd in leiderschap om niet alleen winst, maar ook sociale en ecologische impact te maximaliseren. Door de principes van triple value leadership te begrijpen, kun je jouw eigen leiderschapsstijl verfijnen en effectiever bijdragen aan een betere wereld.
 4. “Interne communicatie” door Huib Koeleman: Dit boek richt zich op het bevorderen van effectieve communicatie binnen organisaties. Het boek onderzoekt strategieën, methoden en rollen die gerelateerd zijn aan het verbeteren van de communicatie tussen medewerkers, management en verschillende afdelingen binnen een organisatie. Het biedt inzichten en praktische tips om de interne communicatieprocessen te optimaliseren en een meer samenhangende en productieve werkomgeving te bevorderen.

Deze boeken bieden verschillende perspectieven op het belang en de toepassing van kernwaarden in zowel organisatorische als persoonlijke contexten en je kunt ze kopen bij Bol (klik op de links).

Plaats een reactie