Werkverslaving: Help, ik kan niet meer stoppen met werken!

In de moderne wereld, waar constante beschikbaarheid en prestaties hoog in het vaandel worden gedragen, is de druk om te werken soms overweldigend. Voor sommigen kan dit resulteren in een serieuze en vaak onderschatte kwestie: werkverslaving. Dit artikel verkent de oorzaken, symptomen en mogelijke oplossingen voor degenen die zichzelf niet meer kunnen loskoppelen van hun werk.

Werkverslaving: Wat is het en waarom gebeurt het?

Werkverslaving, ook wel bekend als workaholisme, is een mentale toestand waarbij mensen geobsedeerd raken door hun werk en niet in staat zijn om te stoppen, zelfs als dit leidt tot negatieve gevolgen voor hun gezondheid, relaties en levenskwaliteit. Deze verslaving kan voortkomen uit verschillende oorzaken, waaronder de drang naar succes, de angst om te falen en de behoefte om emotionele stress te ontvluchten.

Symptomen van Werkverslaving: Herken je jezelf?

Het is belangrijk om de symptomen van werkverslaving te herkennen, zodat je tijdig kunt ingrijpen. Enkele veelvoorkomende indicatoren zijn onder andere:

 • Overmatig lange uren werken, zelfs wanneer dit niet nodig is.
 • Slaap opofferen om te blijven werken.
 • Obsessie met werkgerelateerd succes.
 • Angst voor falen op het werk.
 • Het verwaarlozen van persoonlijke relaties ten gunste van werk.
 • Gebruik van werk als een ontsnapping van persoonlijke problemen.

De Bergen Work Addiction Scale: Een Diagnosehulpmiddel

Als je vermoedt dat je aan werkverslaving lijdt, kan de Bergen Work Addiction Scale een nuttig diagnostisch hulpmiddel zijn. Dit instrument, ontwikkeld door de Universiteit van Bergen, helpt om de ernst van je werkverslaving te beoordelen. Als je regelmatig “ja” antwoordt op vier of meer vragen op de schaal, is het mogelijk dat je werkverslaving ervaart.

Hier zijn enkele vragen die deel kunnen uitmaken van de Bergen Work Addiction Scale (BWAS). Houd er rekening mee dat de exacte vragen en de schaal zelf kunnen variëren, afhankelijk van de versie en het gebruik ervan. De volgende vragen zijn bedoeld als een algemene indicatie van de soort vragen die in een werkverslavingsmeting kunnen voorkomen:

 1. Heb je de neiging om na te denken over hoe je meer tijd kunt vrijmaken om te werken?
 2. Werk je om gevoelens van schuld, hulpeloosheid, depressie of angst te verminderen?
 3. Heb je weleens advies gekregen om minder te werken, maar negeer je deze aanbevelingen?
 4. Besteed je veel meer tijd aan werk dan je oorspronkelijk van plan was?
 5. Voel je je gestrest wanneer je niet kunt werken?
 6. Heb je activiteiten zoals hobby’s, plezierige bezigheden of lichaamsbeweging opgeofferd om meer tijd te kunnen besteden aan werk?
 7. Heeft overmatig werken negatieve invloed gehad op je gezondheid?
 8. Heb je het gevoel dat werk een manier is om te ontsnappen aan persoonlijke problemen of crises, zoals overlijden, scheiding of financiële problemen?

Houd er rekening mee dat de BWAS een gevalideerde vragenlijst is en dat deze wordt gebruikt om werkverslaving te meten. De exacte vragen kunnen variëren tussen verschillende versies van de schaal, maar ze zijn bedoeld om indicatoren van werkverslaving te meten. Als je vermoedt dat je aan werkverslaving lijdt, raadpleeg dan een gekwalificeerde professional voor een grondige evaluatie en passende begeleiding.

Behandelingsopties: Het gevecht tegen werkverslaving

Het goede nieuws is dat werkverslaving behandelbaar is. Afhankelijk van de ernst van de verslaving, kunnen verschillende benaderingen helpen. Dit kan variëren van individuele therapie en groepssessies tot zelfhulpprogramma’s.

Ook 12-stappenprogramma’s zoals Workaholics Anonymous bieden steun en begeleiding.

12-stappenprogramma’s Workaholics Anonymous

De Twaalf Stappen zijn een kernonderdeel van het herstelprogramma dat wordt gebruikt door Workaholics Anoniem, een zelfhulpgroep voor mensen die worstelen met werkverslaving. Deze stappen zijn geïnspireerd op de Twaalf Stappen van Anonieme Alcoholisten (AA) en zijn bedoeld om mensen te begeleiden bij hun herstel van werkverslaving.

Hier is een beknopte uitleg van de Twaalf Stappen:

 1. Erkenning van machteloosheid en onbeheersbaarheid: De eerste stap houdt in dat je erkent dat werk een probleem voor je is geworden en dat je er geen controle meer over hebt. Je leven is onbeheersbaar geworden door werkverslaving.
 2. Geloof in een hogere macht: In deze stap erken je dat er een kracht groter is dan jijzelf die je kan helpen bij je herstel. Deze hogere macht kan verschillende betekenissen hebben voor verschillende mensen. Het kan een religieuze entiteit zijn, een spirituele kracht, de wijsheid van de gemeenschap, of andere hogere principes.
 3. Overdracht van wil en leven: Je besluit om je wil en je leven over te dragen aan de zorg van de hogere macht, zoals je die begrijpt. Dit betekent vertrouwen hebben in de begeleiding van deze hogere macht, ongeacht hoe je die definieert.
 4. Morele inventaris: Je maakt een eerlijke en diepgaande inventaris van jezelf, waarbij je zowel positieve als negatieve aspecten van je karakter onderzoekt.
 5. Bekentenis: Je geeft toe aan jezelf, aan je hogere macht en aan een andere persoon de exacte aard van je fouten. Dit gaat om het openlijk erkennen van je tekortkomingen.
 6. Bereidheid tot verandering: Je wordt geheel bereid om je karaktergebreken door je hogere macht te laten verwijderen. Dit betekent dat je klaar bent om te veranderen.
 7. Nederig verzoek om verwijdering van tekortkomingen: Je vraagt nederig aan je hogere macht om je tekortkomingen weg te nemen.
 8. Lijst van personen die je hebt geschaad: Je maakt een lijst van alle personen die je hebt geschaad en je bent bereid om het goed te maken met hen.
 9. Directe amends: Waar mogelijk maak je directe amends aan de mensen op je lijst, behalve als dit hen of anderen zou schaden.
 10. Voortdurend zelfonderzoek: Je blijft jezelf regelmatig onderzoeken en als je fout zit, erken je dat onmiddellijk.
 11. Bidden en mediteren: Je tracht door gebed en meditatie je bewuste contact met je hogere macht te verbeteren en vraagt om kennis van Zijn wil en de kracht om die uit te voeren.
 12. Delen en dienen: Als gevolg van het doorlopen van deze stappen en het ervaren van spiritueel ontwaken, probeer je de boodschap van herstel door te geven aan anderen en pas je deze principes toe in alle aspecten van je leven.

De Twaalf Stappen van WA zijn bedoeld om individuen te helpen herkennen, begrijpen en herstellen van werkverslaving. Ze bieden een structuur voor persoonlijke groei, spiritueel welzijn en herstel van relaties die zijn aangetast door overmatig werken. Het is belangrijk op te merken dat deze stappen flexibel zijn en dat “God” verschillende betekenissen kan hebben, afhankelijk van de persoonlijke overtuigingen en spirituele opvattingen van elk individu. De hogere macht kan op een manier geïnterpreteerd worden die voor jou persoonlijk zinvol is.

Het is essentieel om eventuele onderliggende psychische problemen te identificeren en behandelen, omdat werkverslaving vaak samengaat met aandoeningen zoals depressie of angststoornissen.

Herstel en Werk-Leven Balans

Een van de belangrijkste doelen van herstel van werkverslaving is het herstellen van een gezonde werk-leven balans. Dit omvat het leren stellen van grenzen, prioriteiten stellen en tijd vrijmaken voor ontspanning en persoonlijke relaties.

Conclusie

Als je jezelf herkent in de constante drang om te werken en het onvermogen om te stoppen, ben je niet alleen. Werkverslaving is een serieuze aandoening, maar er zijn hulpbronnen en behandelingsopties beschikbaar om je te helpen herstellen en een evenwichtiger, gezonder leven te leiden. Aarzel niet om hulp te zoeken en de eerste stappen te zetten op weg naar herstel en balans.

Lees ook onderstaande tekst:

Werkverslaving: Symptomen, Diagnose, Behandeling, en Verwachtingen

Werkverslaving, vaak aangeduid als werkverslaafd zijn of workaholisme, is een serieus mentaal gezondheidsprobleem dat vergelijkbaar is met andere verslavingen. Het kenmerkt zich door het onvermogen om te stoppen met werken, voortkomend uit een dwangmatige drang om status, succes te bereiken, of om emotionele stress te ontvluchten. Werkverslaving wordt vaak aangewakkerd door beroepssucces en komt vaak voor bij perfectionistische mensen.

Vergelijkbaar met mensen met een drugsverslaving, ervaren werkverslaafden een ‘rush’ van genoegen door te werken, wat hen aanzet om dit gedrag te herhalen. Zelfs als dit gedrag negatieve gevolgen heeft voor hun persoonlijke leven of hun fysieke en mentale gezondheid, kunnen ze het niet stoppen.

Symptomen van Werkverslaving

In een cultuur waar hard werken wordt geprezen en overwerken vaak wordt verwacht, kan het moeilijk zijn om werkverslaving te herkennen. Werkverslaafden rechtvaardigen hun gedrag vaak door te beweren dat het hen helpt succes te behalen. Ze kunnen er simpelweg uitzien als toegewijde werknemers, maar er is een verschil tussen ambitie en verslaving.

Mogelijke symptomen van werkverslaving zijn onder andere:

 • Overmatig lange uren op kantoor maken, zelfs als het niet nodig is.
 • Slapeloosheid door het werken aan projecten of het voltooien van taken.
 • Obsessie met werkgerelateerd succes.
 • Intense angst voor falen op het werk.
 • Paranoia met betrekking tot prestaties op het werk.
 • Persoonlijke relaties die lijden door werk.
 • Defensief reageren op anderen over hun werk.
 • Werk gebruiken als een manier om relaties te vermijden.
 • Werken als een manier om schuldgevoelens of depressie te onderdrukken.
 • Werken om problemen zoals overlijden, scheiding of financiële problemen te ontwijken.

Diagnose en Behandeling

Om werkverslaving te diagnosticeren, wordt vaak de Bergen Work Addiction Scale gebruikt, ontwikkeld door de Universiteit van Bergen en erkend in de medische gemeenschap. Deze schaal meet verschillende factoren aan de hand van beoordelingen op een schaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Een positieve score op minstens vier van de items kan duiden op werkverslaving.

Behandelingsopties voor werkverslaving variëren, maar in sommige gevallen kan een intensief programma nodig zijn, vergelijkbaar met verslavingszorg voor drugs of alcohol. Dit kan zowel klinische als poliklinische behandeling omvatten. Veel werkverslaafden vinden steun bij groepstherapie en 12-stappenprogramma’s, zoals Workaholics Anonymous.

Het is belangrijk op te merken dat werkverslaving soms gepaard gaat met andere psychische aandoeningen, zoals obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) of bipolaire stoornis. In dit geval kan een mentale gezondheidsbeoordeling nuttig zijn om een behandelplan te ontwerpen.

Verwachtingen

Net als andere verslavingen zal werkverslaving verergeren als er geen hulp wordt gezocht. Het kan leiden tot ‘burn-out’, wat een veelvoorkomend resultaat is van werkverslaving en gepaard gaat met extreme stress, beschadigde relaties en mogelijk zelfs misbruik van middelen.

Zonder behandeling kunnen werkverslaafden zich isoleren van vrienden en familie, wat blijvende schade aan relaties kan veroorzaken. Chronische stress als gevolg van overmatig werken kan ook de fysieke gezondheid schaden. Het is echter geruststellend om te weten dat werkverslaving te beheren is. Met de juiste behandeling kunnen mensen een gezonde balans vinden tussen werk en leven en een betere relatie met werk ontwikkelen.

De meeste mensen moeten werken om hun rekeningen te betalen, dus het is cruciaal om een evenwicht te vinden. Een tijdelijke pauze van het werk kan nuttig zijn om te realiseren dat het leven doorgaat zonder constant te werken. In sommige gevallen kan een carrièrewijziging ook helpen bij het beheersen van de verslaving, omdat werkverslaving over het algemeen gemakkelijker te beheersen is dan andere verslavingen. Het maken van levensstijlveranderingen, het balanceren van activiteiten en het vermijden van stressoren en triggers kunnen ook bijdragen aan herstel.

Lees ook onderstaande tekst:

Omgaan met Trauma: Werkverslaving en de Impact van Kindertijdstrauma

Wat is het verschil tussen hard werken en werkverslaving?

In onze maatschappij wordt werkverslaving vaak verheerlijkt en wordt de term vaak verkeerd gebruikt, waardoor het moeilijk is voor mensen die eraan lijden om te beseffen dat ze een probleem hebben. Voordat het onderzoek naar kindertijdstrauma in de jaren 1980 en 1990 momentum kreeg, was er weinig begrip van trauma en de gevolgen ervan op het leven van een volwassene. Het verband tussen het mishandelen of verwaarlozen van een kind en hoe dit van invloed is op de geestelijke gezondheid, intimiteit of relaties van de volwassen kinderen, werd niet gelegd.

Werkverslaving en de Nasleep van Trauma

Werkverslaving (ook bekend als werkverslaving) kan een nasleep zijn van trauma, hoewel trauma niet de enige oorzaak is van werkverslaving. Bij verslaving denken we vaak aan drugs, alcohol, gokken, winkelen, overeten, maar zelden aan werkverslaving. Het staat ook bekend als de “respectabele verslaving” en komt vaak voor bij perfectionisten die hun leven wijden aan drukte en productiviteit.

Tekenen van Werkverslaving

Denk je voortdurend aan werk? Stel je het werk uit maar blijf je geobsedeerd door het werk dat je “zou moeten doen”? Werk je de hele tijd, maar heb je het gevoel dat je niet genoeg doet of lui bent? Maak je je zorgen als je denkt aan het werk dat je niet doet? Dit zijn tekenen van werkverslaving.

De Impact van Werkverslaving

Een workaholic of werkverslaafde heeft een dwangmatige behoefte om te werken ten koste van andere gebieden in hun leven (relaties, familie, gezondheid, slaap, enz.). Zelfs als ze de toenemende negatieve gevolgen zien, kunnen ze niet stoppen; werkverslaving is repetitief en niet te beheersen.

Misvattingen over Werkverslaving

Er bestaat een misvatting dat lange uren op kantoor doorbrengen betekent dat je een workaholic bent; je kunt een workaholic zijn zonder een betaalde baan te hebben. Het kan elk gebied van iemands leven beïnvloeden, zoals de manier waarop iemand zijn huis schoonmaakt of de manier waarop een ouder die thuisblijft altijd bezig is. In deze tijden van COVID-19 kan het moeilijker zijn voor mensen die aan deze stoornis lijden, omdat er nauwelijks scheiding is tussen werk en thuis.

Werkverslaving als Copingmechanisme

Om langdurig trauma te beheersen, kan een individu een dwangmatig gedrag ontwikkelen om stressniveaus te reguleren. Het mechanisme wordt echter problematisch en destructief wanneer de persoon niet langer in een traumatische situatie verkeert. Workaholics leven in de waan dat hun waarde wordt bepaald door wat ze bereiken.

De Prijs van Werkverslaving

Constant werken en altijd druk bezig zijn, kan een manier zijn voor een individu om zich waardevol te voelen. Volwassenen die kindertijdtrauma hebben ervaren, kunnen hun identiteit en zelfrespect ontlenen aan wat ze doen. Het probleem is dat externe validatie nooit voldoende is en de workaholic blijft erachteraan jagen.

Conclusie

Als een kind niet wordt bemind voor wie hij is (als mens), kan hij denken dat hij dingen moet doen om liefde te verdienen (als mens die dingen doet), en dit kan hen tot in de volwassenheid volgen als het niet wordt aangepakt. Het is een dwangmatige behoefte om status en succes te bereiken om jezelf waardevol te voelen. Werkverslaving kan een manier zijn om moeilijke gevoelens te vermijden en kan voortkomen uit kindertijdtrauma. Het is een ernstige aandoening die moet worden aangepakt om gezondheid en welzijn te herstellen.

Plaats een reactie